Carrió advirtió que el préstamo del FMI “es un seguro contra un golpe civil”

Carrió advirtió que el préstamo del FMI “es un seguro contra un golpe civil”
Source: AgenciaPublished on 2018-06-13